Súčasní kňazi

Tomáš Zelenák, správca farnosti

Narodený v Topoľčanoch

Pochádzajúci z Bánoviec nad Bebravou

Vysvätený: 23.06.2007 v Nitre

2007 - 2011     kaplán Trenčín

2011 - 2014     kaplán Bošany

2014 - 2015     kaplán Komjatice

2015               správca farnosti Horná Súča

 

Michal Štefánik, výpomocný duchovný

Narodený v Šuranoch

Pochádzajúci z Úľan nad Žitavou

Vysvätený: 18. 06. 2005 v Bratislave

od roku 2016 výpomocný duchovný Horná Súča

 

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.