Nemšovský dekanát

Farnosť Horná Súča patrí do Nemšovského dekanátu.
Dištriktuálny dekan: Miroslav Lysičan, farár Farnosti Omšenie.
Dištriktuálny sekretár: Tomáš Zelenák.

Farnosti a kňazi nemšovského dekanátu:

FarnosťFarár 
Nemšová Mgr. Ján Smolka  Mgr. Dominik Ondriaš, kaplán
Horné Sŕnie Mgr. Štefan Nižník  
Trenč. Teplá Mons. Ján Vallo  
Trenč. Teplice Mgr. Stanislaw Lugowski  
Omšenie Mgr. Miroslav Lysičan  
Drietoma ICLic. Peter Korenčiak  
Dolná Súča Mgr. Jozef Kuna  
Horná Súča Mgr. Tomáš Zelenák Mgr. Michal Štefánik, výpomocný duchovný

V dekanáte, v Kostolnej -  Záriečí, farnosť Drietoma pôsobia rehoľníci - redemptoristi - František Romaňák CSsR, Ivan Flimel CSsR, Miloš Pizovka CSsR

V Nemšovej - v Ľuborči žije kňaz na dôchodku Mons. Ján Ondrejička.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.