Hierarchia Cirkvi

Svätý Otec - pápež František - hlava katolíckej Cirkvi (vl. menom Jorge Mario Bergoglio)

Mons. Pietro Parolin – štátny sekretár Vatikánu

Mons. Giacomo Guido Ottonello – apoštolský nuncius na Slovensku

Mons. Stanislav Zvolenský – arcibiskup-metropolita

Mons. Viliam Judák – nitriansky sídelný biskup

Mons. Peter Brodek - generálny vikár nitrianskej diecézy

Marcel Cíbik – kancelár biskupskej kancelárie v Nitre

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.