Funkcie vo farnosti

Organisti:          
Dominik Zemanovič
Ing. Stanislav Bíroš

Kostolníci:
Farský kostol - Peter Michal a Jozef Zemanovič
Dúbrava - Irena Švajdleníková
Vlčí Vrch - Magdaléna Nápoká
Trnávka - Ivan Krovina

Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania:
Rudolf Cverenkár
Mgr. Vojtech Laurinec
Jozef Zemanovič

Upratovanie kostola:
Anastázia  Zemanovičová

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.