Farská rada

Členovia farskej hospodárskej rady farnosti Horná Súča sú:

Martin Bariš

Jakub Krovina

Vojtech Laurinec

Jaroslav Zemanovič

Jozef Zemanovič

administratívu má na starosti: Mária Dohnanová

 

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.