Sviatosti a sväteniny

Sviatosti

Sviatosti sú posvätné úkony, ktorými sa udeľujú Božie milosti do duše človeka.
V našej Katolíckej Cirkvi máme 7 sviatostí.

Krst

Birmovanie

Sväté prijímanie

Svätá spoveď

Pomazanie chorých

Manželstvo

Sväteniny

Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa napodobnením sviatostí dosahujú určité duchovné účinky. K sväteninám patria svätenia, žehnania a cirkevné pohreby.

Svätenia a žehnania

Pohreby

Mariánske pobožnosti

Úcta k Panne Márii je v našich krajoch veľmi rozšírená.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.