Sviatky

Okrem nedieľ každého kresťana katolíka viaže povinnosť zúčastniť sa na svätej omši v prikázané sviatky.

Prikázané sviatky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Nový rok 1. január
Zjavenie Pána - Traja králi 6. január
Nanebovstúpenie Pána štvrtok po 6. veľkonočnej nedeli
Najsv.  Kristovho Tela a Krvi štvrtok po nedeli Najsv. Trojici
Sv. Petra a Pavla, apoštolov 29. jún
Nanebovzatie Panny Márie 15. august
Všetkých svätých 1. november
Nepoškvrnené počatie Panny Márie 8. december
Narodenie Pána - Vianoce 25. december

Neprikázané sviatky

Obetovanie Pána - Hromnice 2. február
Popolcová streda - začiatok pôstneho obdobia  
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 19. marec
Zvestovanie Pána 25. marec
Zelený štvrtok  
Veľký piatok  
Biela sobota  
Veľkonočný pondelok deň po Veľkonočnej nedeli
Turíčny pondelok deň po Zoslaní Ducha Svätého
Sviatok Najvyššieho a Večného Kňaza štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého
Najsvätejšie Srdce Ježišovo piatok po týždni od Božieho Tela
Sv. Cyril a Metod 5. júl
Narodenie Panny Márie 8. september
Sedembolestná Panna Mária 15. september
Pamiatka zosnulých - Dušičky 2. november
Sv. Štefan, prvý mučeník 26. december

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.