Bohoslužby

Treba sledovať aktuálne farské oznamy!!! (nájdete ich na úvodnej stránke farnosti)

Program sv. omší najmä v období veľkých sviatkov sa upravuje podľa potreby a okolností.

Štandardne však bývajú sv. omše nasledovne:

Program bohoslužieb v rímskokatolíckom farskom kostole
sv. Jána Nepomuckého Horná Súča

 letné obdobiezimné obdobie
Pondelok 19.00 18.00
Utorok 07.00 07.00
Streda 19.00 18.00
Štvrtok 07.00 07.00
Piatok 18.00 18.00
Sobota 07.00 07.00
Nedeľa 07.45                    11.00

 

Program bohoslužieb v kostolíku Sedembolestnej Panny Márie na Dúbrave

 letné obdobiezimné obdobie
Utorok 18.00 17.00
Nedeľa 09.00 09.00

Prvopiatková sv. spoveď v utorok 1 hodinu pred sv. omšou.

 

Program bohoslužieb v kalpnke Ružencovej Panny Márie na Vlčom Vrchu

 letné obdobiezimné obdobie
     
Streda 18.00 17.00
Nedeľa 10.00 10.00

Prvopiatková sv. spoveď v stredu 1 hodinu pred sv. omšou.

 

Program bohoslužieb v kaplnke Lurdskej Panny Márie na Trnávke

 letné obdobiezimné obdobie
Piatok 19.00 17.00
Vigílna sv. omša v sobotu s platnosťou na nedeľu 19.00 17.00

Prvopiatková sv. spoveď v piatok 1/2 hodinu pred sv. omšou.

 

Spovedanie k prvému piatku

V prvopiatkovom týždni sú sv. omše ako bývajú. Na prvý štvrtok je sv. omša vždy večerná, pred ňou je hodinová poklona za kňazské, rehoľné a duchovné povolania.

Spovedá sa 1 hodinu pred sv. omšami.

 letné obdobiezimné obdobie
Pondelok 18.00 - 19.00 17.00 - 18.00
Utorok 06.00 - 07.00 06.00 - 07.00
Streda 18.00 - 19.00 17.00 - 18.00
Štvrtok 18.00 - 19.00 17.00 - 18.00
Piatok 18.00 - 18.45 17.00 - 17.45

Prvopiatková odprosujúca pobožnosť je v piatok po večernej sv. omši.

Spovedanie detí: Utorok - 13.30 - 14.30

Treba sledovať aktuálne farské oznamy!!! (nájdete ich na úvodnej stránke farnosti)

Program sv. omší najmä v období veľkých sviatkov sa upravuje podľa potreby a okolností.

 

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.