ThDr. Ladislav Ďatelinka

narodil sa 22. júna 1912 v Hežďovciach
zomrel 16. augusta 1997 v Orechovom

Vo farnosti Horná Súča pôsobil v rokoch 1952 - 1991

V novodobých dejinách  sa najvýznamnejším kňazom  vo farnosti Horná Súča stal Dr. Ladislav Ďatelinka, ktorý bol v poradí dvanástym farárom a vo farnosti pôsobil takmer 40 rokov.

Narodil sa 22. júna 1912 v Hežďovciach pri Bánovciach nad Bebravou. Svoje detstvo prežil v Nadliciach. Gymnázium absolvoval v Nitre a tu pokračoval aj v teologických štúdiách. 23. júna 1940 bol v Nitre vysvätený za kňaza. V roku 1949 na Teologickej fakulte v Olomouci získal titul doktor teológie.

Ako kaplán pôsobil v Hornej Súči, v Kysuckom Novom Meste, v Turzovke, v Bytči, v Orechovom a správcom farnosti bol v Prečíne. Nástupom komunizmu k moci mu bol odobraný štátny súhlas a bol vzatý do väzby. Väznený bol v Bratislave a v Leopoldove. Po prepustení z väzenia a udelení štátneho súhlasu bol opäť daný za kaplána do Hornej Súče a od roku 1952 je menovaný za farára tejto farnosti.

Takmer 40 rokov pôsobil v náročnej rozsiahlej farnosti so šiestimi osadami ako jediný kňaz sám. Bolo to v ťažkých rokoch komunistického réžimu, ktorý bol neprajný pre Cirkev, ktorej bola uberaná sloboda. Napriek tomu vykonal pre farnosť veľa a vždy si našiel spôsob, ako danú vec vyriešiť. Vykonal mnohé opravy na farskom kostole. V roku 1968 vybudoval novú farskú budovu. Popri tom  sa venoval svojim záľubám chovu včiel, pestovaniu kvetov, ovocinárstvu, fotografovaniu a turistike. Za zásluhy na rozvoj farnosti mu v roku 1990 vtedajší nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec udelil titul čestný dekan.

V roku 1991 odišiel na zaslúžený dôchodok. Posledné roky svojho života prežil v Orechovom, kde 16. augusta 1997 zomrel. Pochovaný je na cintoríne v Hornej Súči - v Lipine.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.