sv. Ján Nepomucký

Patrón farského kostola v Hornej Súči i celej farnosti. Patrón obce Horná Súča - nachádza sa v jej erbe - v znaku Obce.

Svätý Ján Nepomucký sa narodil okolo roku 1350 v Pomuku, južne od Plzne. Roku 1380 sa stáva kňazom, neskôr farárom sv. Havla v Prahe a roku 1389 generálnym vikárom pražského arcibiskupa Jána z Jenštejna. Keď sa vyostrili vzťahy medzi arcibiskupom a kráľom Václavom IV., Ján sa rázne postavil na stranu arcibiskupa. Hájil práva a slobodu Cirkvi a chránil spovedné tajomstvo, začo bol kráľom mučený a v noci 20. marca 1393 hodený do Vltavy.

Pochovaný je v Chráme sv. Víta v Prahe na Hradčanoch. Roku 1720 bol vyhlásený za blahoslaveného a v roku 1729 ho pápež Benedikt XIII. vyhlásil za svätého. V Cirkvi je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.