Michal Rešetka

narodil sa 2. septembra 1794 v Bobote
zomrel 9. mája 1854 v Hornej Súči

Vo farnosti Horná Súča pôsobil v rokoch 1834 - 1854

Michal Rešetka bol piatym farárom v Hornej Súči a najvýznamnejším kňazom v dejinách farnosti.

Narodil sa 2. septembra 1794 v Bobote, detstvo však prežil v Bánovciach nad Bebravou, kde sa rodina presťahovala. Tuna chodil aj na základnú školu. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Trenčíne a v Nitre. V Nitre pokračoval aj teologické štúdiá a 9. septembra 1817 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Rajci a v Dubnici nad Váhom. Roku 1834 sa stáva farárom v Hornej Súči.

Za dvadsaťročné pôsobenie vo farnosti vykonal pre tamojší ľud veľa. V prvom rade sa staral o vzdelanie pre všetkých, aby všetky deti navštevovali školu a nezostali negramotné. Zakladal tzv. nedeľné školy. Bojoval proti zlým zvyklostiam, najmä proti alkoholizmu zakladaním Spolku striezlivosti. Bol veľmi charitatívne činný a mal veľký vzťah k chudobe. Veľmi mu záležalo na zdravom živote svojich farníkov. Zaviedol povinné očkovanie proti kiahňam. Po objavení minerálnych prameňov dal tento prameň vyčistiť, zhotoviť prístrešok a otvoriť k verejnému používaniu.

Michal Rešetka je veľkou osobnosťou v slovenských kultúrnych dejinách. Jeho záľubou bola zberateľská činnosť kníh. Za svojho pôsobenia v Hornej Súči ich zozbieral približne 1000 kusov. Po jeho smrti zostala Rešetkova knižnica na fare až do roku 1863, kedy bola presunutá do Matice slovenskej v Martine. Niekoľko zväzkov zostalo na fare.

Michal Rešetka zomrel 9. mája 1854 v Hornej Súči. Tu je aj pochovaný na cintoríne v Hlohovom. Jeho menom je pomenovaná Mestská knižnica v Trenčíne, ako aj Základná škola v Hornej Súči a taktiež aj park, ktorý sa rozprestiera okolo farského kostola.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.