Kňazi a rehoľníci - rodáci

V staršej dobe

1. Andrej Zemanovič 1760 - 1802
2. Juraj Lipták 1764 - 1821
3. Juraj Zemanovič 1767 - 1820
4. Ján Lipták 1792 - 1839
5. Štefan Anton Ranko 1856 - 1892
6. Štefan Kučeravý 1902 - 1975

V súčasnej dobe

7. Miroslav Bilčík z Trnávky, narodený r. 1975, za kňaza vysvätený r. 2004.
8. Michal Milan Krovina z Trnávky, narodený r. 1963, za kňaza vysvätený r. 2005.
9. Tomáš Gračka z Dúbravy, narodený r. 1983, za kňaza vysvätený r. 2013.

Z farnosti pochádzajú aj iné osoby v duchovnej službe:
Ján Zemanovič - rehoľný brat Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul /lazarista/, ktorý štyri roky pôsobil na misiách v Hondurase.

Rehoľné sestry - Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul /vincentky/:
Sr. Nonnata /vl. m. Mária Vrbová z Krásneho Duba/ 
Sr. Mária /vl. m. Mária Mráziková/ 
Sr. Prudencia /vl. m. Júlia Švajdová z Vlčieho Vrchu/
Sr. Galla /vl. m. Oľga Koprivňanská z Koprivnej/     
Sr. Justína /vl. m. Anna Škundová z Trnávky/ 
Sr. Mária /vl. m. Mária Serišová zo Závrskej/ 

V známom pútnickom mieste Medugorje /štát Bosna a Herzegovina/ pôsobí v komunite Terézia Gažiová z Vlčieho Vrchu.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.