Dejiny farnosti

Dejiny farnosti Horná Súča začínajú práve výstavbou kostola a postavením fary. Vtedy sa Horná Súča osamostatnila od Dolnej Súče. Bolo to r. 1771. Kostol je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému.

Farnosť Horná Súča má okolo svojho ústredia 6 osád, z ktorých 3 majú svoje vlastné svätyne. Na Dúbrave je Kostolík Sedembolestnej Panny Márie, na Vlčom Vrchu Kaplnka Ružencovej Panny Márie a na Trnávke Kaplnka Lurdskej Panny Márie. Na osade Závrská sa nachádza krásna starobylá zvonica. Zbožnosť ľudu sa v dávnej dobe prejavil aj stavaním malých kaplniek a krížov na odľahlých miestach, kde sa ľud dodnes zhromažďuje na rôznych pobožnostiach.

Najvýznamnejším kňazom pôsobiacim v Hornej Súči bol Michal Rešetka – piaty farár v dejinách farnosti, ktorý tu pôsobil v rokoch 1834 – 1854. História ho charakterizuje ako literárneho historika, bibliografa, zberateľa a vydávateľa kníh, tlačív a rukopisov, horlivého ľudovýchovného pracovníka a priekopníka zdravotnovýchovnej činnosti. 

V novodobých dejinách tu dlhoročne, takmer 40 rokov, v rokoch 1952 – 1991, pôsobil významý kňaz ThDr. Ladislav Ďatelinka. Za jeho pôsobenia sa vykonali mnohé opravy kostola a bola postavená aj nová farská budova. Ľudia si na neho dodnes s úctou spomínajú.

V súčastnosti je farárom Mgr. Tomáš Zelenák, v pastoračnej práci mu pomáha výpomocný duchovný Mgr. Michal Štefánik.

Z farnosti vzišli viaceré duchovné povolania: Mgr. Miroslav Bilčík, rehoľný kňaz – dominikán Mgr. Michal Milan Krovina, ktorý je šéfredaktorom časopisu “Svätý ruženec.” a Mgr. Tomáš Gračka, rehoľný brat – lazarista Ján Zemanovič, ktorý žil štyri roky ako misionár v ďalekom Hondurase, v pútnickom mieste Medugorje v štáte Bosna a Hercegovina  žije v laickom spoločenstve Terézia Gažiová. Taktiež z farnosti pochádza aj viacero rehoľných sestier, najmä vincentiek, z nich najznámejšia je sestra Nonata, pôsobiaca v Rajci, kde je spolu aj s Máriou Serišovou.

Vo farnosti pôsobia viaceré spoločenstvá: Miništrantské spoločenstvo, Mariánska družina, Mládežnícke spolčenstvo Božského Srdca, Bratstvo Svätého ruženca, Bratstvo Božského Srdca.

Veriaci sa aktívne podieľajú na mnohých aktivitách. Počas vianočného obdobia deti a mládež vykonávajú koledovanie “Dobrá novina,” ktorej výnos ide na konkrétný daný projekt v Afrike pre chudobné deti. V jesennom termíne ženy v spolupráci s vincentínskou rodinou poriadajú zbierku “Boj proti hladu,” pre najchudobnejšie krajiny latinskej Ameriky – Haiti a Honduras.

Obecný úrad v Hornej Súči poriadaja v spolupráci s Farským úradom viacero akcií. Z nich najvýznamnešie sú Festival chrámových zborov, ktorý sa koná vo farskom chráme ku koncu roku a po zbere úrody tradičné dožinkové slávnosti, ako poďakovanie Pánu Bohu za úrodu.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.