Chronológia duchovných

Farári

 Meno a priezviskovo farnosti pôsobil
1. Andrej Meszáross 1771 - 1774
2. Ján Nepomuk Balogh 1774 - 1775
3. František Moháči 1775 - 1782
4. Jozef Meszáross 1782 - 1834
5. Michal Rešetka 1834 - 1854
6. Ján Evanjelista Remiš 1854 - 1868
7. Jozef Mihálik 1868 - 1877
8. Michal Čulen 1877 - 1890
9. Jozef Aleithner 1891 - 1915
10. František Rybárik 1915 - 1941
11. Justín Vršanský         1941 - 1953
12. Ladislav Ďatelinka 1952 - 1991
13. Jozef Šuráb 1991 - 1996
14. Peter Hluzák 1996 - 2002
15. Jaroslav Ondráš

2002 - 2015

16. Tomáš Zelenák

2015

Kapláni (v staršej dobe)

 Meno a priezviskovo farnosti pôsobil
1. Ján Ďurček             1793 - 1799
2. Jozef Mesároš ml. 1799 - 1804
3. Jozef Krátky 1804 - 1814
4. Štefan Remenárik 1814 - 1827
5. František Oravský 1827 - 1834
6. Jozef Zatkóci 1834 - 1835
7. Jozef Láng 1835 - 1840
8. Jozef Zelenaj 1840 - 1845
9. František Novotný 1845 - 1854
  prechodný kaplán Eustach Lacko - františkán  
10. František Gašparik 1854 - 1857
11. Anton Šimko 1857
12. Karol Zlathári 1857 - 1859
13. Anton Kropáči 1859 - 1863
14. Ján Zariecky 1863 - 1864
15. Juraj Pažitný 1864 - 1866
16. Alois Pick 1866 - 1868
17. Michal Radimecký 1868 - 1870
18. Rudolf Matúš 1870 - 1871
19. Jozef Métzelyi 1871 - 1873
20. Eduard Gily 1873 - 1875
21. Ján Hátrik 1875 - 1877
22. Jozef Radimecký 1877 - 1879
23. Jozef Opatovský 1881 - 1883
24. Ignác Diera 1883 - 1885
25. Adam Polčin 1885 - 1887
26. Ján Liška 1887 - 1888
27. Karol Imlauf 1890 - 1891
28. Valentín Prunner 1891
29. Ladislav Szelessy 1891 - 1892
30. Dezider Breštenský 1892 - 1894
31. Ján Farkaš 1894 - 1895
32. Arnold Frohlich 1896 - 1897
33. Karol Slauka 1897 - 1900
34. Karol Kmeťko 1900
35. Martin Némedy 1901 - 1902
36. Ondrej Cvinček 1906 - 1908
37. Ladislav Chmielovský 1908 - 1911
38. Štefan Juráčik 1911
39. Šebastián Slugeň 1911 - 1914
40. Viktor Briestenský 1911 - 1915
41. František Rybárik 1915 - 1919
42. Štefan Herodek 1919 - 1920
43. Anton Bucko 1935
44. Rudolf Janoš 1937 - 1938
45. Štefan Škovránek 1938 - 1940
46. Ladislav Ďatelinka 1940 - 1941
47. Július Kalamen 1940 - 1941
48. Vojtech Štibák 1942 - 1943
49. Jozef Póčik 1943 - 1946
50. Ľudovít Bednárik 1946 - 1947
51. Štefan Ivanka 1948 - 1949
52. Rudolf Dančík 1949 - 1951
53. Ladislav Ďatelinka 1950 - 1953

V ďalšom období, počas 55 rokov, kaplána v Hornej Súči nebolo.

Kapláni, výpomocní duchovní /v novodobých dejinách/

 Meno a priezviskovo farnosti pôsobil
  prechodný kaplán Peter Hertel - redemptorista  
54. Dušan Šadlák  2008 - 2010
55. Peter Čieško 2010 - 2013
56. Anton Žovic 2013 - 2015
57.  Jaroslav Mujgoš, výpomocný duchovný 2015 - 2016      
58.  Michal Štefánik, výpomocný duchovný 2016 

Diakoni

V čase, keď sa podľa Kódexu kanonického práva začala vykonávať diakonská služba rok pred kňazským svätením a vo farnosti ešte nepôsobili kapláni, bolo počas letných prázdnin na diakonskej praxi niekoľko diakonov.

 Meno a priezviskovo farnosti pôsobil
1. Jozef Hlinka júl - august 1995
2. Peter Martinec júl - august 1997
3. Martin Čerňanský júl - august 1999
4. Radovan Kobyda júl - august 2000
5. Róbert Dorman júl - august 2001
6. Juraj Pluta júl - august 2003
7. Ľubomír Matúška júl - august 2006

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.