Cirkevné objetky

Farská budova

Pôvodná farská budova sa postavila po vystavaní farského kostola a stála na mieste terajšieho trávnika medzi novou farskou budovou a starou pivnicou.

Nová farská budova bola postavená r. 1968 za pôsobenia Dr. Ladislava Ďatelinku.

Farský kostol sv. Jána Nepomuckého

Farský kostol v Hornej Súči bol postavený roku 1771, čím vznikla i nová farnosť  a Horná Súča sa oddelila od Dolnej Súče. O stavbu farského kostola sa postaral gróf Ján Illesházy. Do roku 1913 to bol jednoloďový chrám, v tom roku boli dobudované dve bočné lode, čím sa stal trojloďový chrám. farský kostol prešiel za svoju históriu viacerými opravami a úpravami. Roku 2010 dostal vymaľovaním zvonka nový vzhľad. Na hlavnom oltári je v strede socha patróna kostola sv. Jána Nepomuckého, po bokoch je sv. František Xaverský a sv. Alojz Gonzaga. V ľavej bočnej lodi sa nachádza oltár Božského Srdca Ježišovho, v pravej oltár Panny Márie. Na chóre sa nachádza dvojmanuálový organ postavený roku 1943 firmou Važanský z Nitry. Vo veži kostola sa nachádzajú 4 zvony.

Filiálny kostolík Sedembolestnej Panny Márie na Dúbrave

O stavbu pôvodnej kaplnky sa pričinili miestni obyvatelia z Dúbravy. Kaplnku posvätil 11. mája 1941 hornosúčanský farár František Rybárik a bola zasvätená Panne Márii.

Dekan Jozef Šuráb vyšiel s návrhom prebudovať kaplnku a urobiť z nej kostolík. Konsekráciu nového kostola vykonal 2. júla 1994 vtedajší nitriansky biskup kardinál Ján Chryzostom Korec a bol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.

Filiálna kaplnka Ružencovej Panny Márie na Vlčom Vrchu

S vystavaním kaplnky na Vlčom Vrchu vyšli samotní veriaci z tejto osady. Využili na to priestory Kultúrneho domu v časti Požiarna zbrojnica. Kaplnka v časti kultúrného domu bola zriadená za farára Jaroslava Ondráša a požehnaná diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom 8. októbra 2005. Bola zasvätená Ružencovej Panne Márii.

Filiálna kaplnka Lurdskej Panny Márie na Trnávke

Myšlienku aj realizáciu diela výstavby kaplnky na Trnávke uskutočnili manželia Bírošoví Stanislav a Danica. Požehnanie kaplnky vykonal 20. júna 2009 diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Kaplnka bola zasvätená Lurdskej Panne Márii.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.