Rímskokatolícka cirkev sv. Jána Nepomuckého farnosť Horná Súča

O nás

         Farnosť Horná Súča sa nachádza v krásnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty asi 20 kilometrov severozápadne od Trenčína na moravsko-slovenskom pohraničí.

         Politicky patrí do trenčianskeho kraja i okresu, cirkevne do nitrianskej diecézy a nemšovského dekanátu. Nemšovský dekanát hraničí s troma diecézami. Zo severu so žilinskou diecézou, z juhu z trnavskou arcidiecézou a zo západu s olomouckou arcidiecézou.

         Samotnú farnosť Horná Súča tvorí okrem samotnej dediny šesť filiálok, ktoré nie sú samostatnými obcami, ale patria pod obec Horná Súča. Týmito filiálkami - osadami sú: Dúbrava, Vlčí Vrch, Trnávka, Závrská, Krásny Dub a Repáky. Posledná osada však administratívne patrí pod Obec Dolná Súča.

         Erb farnosti je zhodný s erbom obce. Je to sv. Ján Nepomucký, ktorý je patrónom farského kostola i celej farnosti.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.